Kontakt

ADRES KLUBU 

LUDOWY KLUB SPORTOWY RADZISZOWIANKA
32-052 Radziszów, ul. Skawińska 3
NIP: 944 20 66 153

Numer konta bankowego:
Krakowski Bank Spółdzielczy
36 85910007 0310 0562 0098 0001


ZARZĄD KLUBU

Prezes Zarządu
Grzegorz Wasyl
tel.: 606 417 713


Wiceprezes ds. inwestycyjnych
Marcin Płonka
tel.: 609 027 966


Wiceprezes ds. finansowych
Michał Baliga
tel.: 605 290 349


Wiceprezes ds. szkolenia
Dominik Mazur
tel.: 509 513 081


Sekretarz
Iwona Basta
tel.: 501 861 902


Koordynator ds. szkolenia dzieci i młodzieży
Rafał Kotula
tel.: 668 853 401

Sponsorzy